Selecteer een pagina

Hoe pakken wij het aan?

Emotieanalyse

agsdi-eye

Eye tracking

Diepte-interview

Als wij een onderzoek uitvoeren zetten wij daarbij drie technieken in die de kern vormen van onze aanpak. We voeren emotieanalyse en een eyetracking onderzoek uit om inzichten uit het bewuste en onbewuste brein te verkrijgen. Op het eind van dit onderzoek vergelijken we deze inzichten met de ervaring van de klant in een diepte-interview. In deze combinatie van methoden schuilt onze kracht. Het stelt ons in staat een analyse te maken van zowel bewuste als onbewuste factoren die het gedrag sturen.

Emotieanalyse

Realtime meting van emoties in het brein

Wat is een emotieanalyse?

Met een EEG-meting worden elektrische signalen in de hersenen gemeten. Door de activiteit in bepaalde hersengebieden te meten kunnen we zien op welk moment iemand frustratie of juist interesse ervaart.  Op deze manier worden onbewuste emoties en aandachtsprocessen aan het licht gebracht.

Waarom emoties analyseren?

Emoties beïnvloeden ons gedrag. Denk maar aan eens terug aan enkele keuzes die jij zelf waarschijnlijk hebt gemaakt in je leven: het kopen/huren van je eerste huis en auto, of het uitzoeken van je vakantie. Heb je al deze keuzes op basis van ratio gemaakt of speelden hier emoties en gevoelens ook een rol? Volgens de wetenschap speelt emotie een belangrijke factor in het
keuzeproces. Daarom vinden wij het analyseren van emoties een onmisbaar onderdeel van ieder vraagstuk waarin men de consument wilt begrijpen.

Eye tracking

Maakt zichtbaar waar de consument naar kijkt.

Eye tracking opname

Een eye-tracking opname laat van begin tot einde, frame voor frame, zien waar de klant precies wel en niet naar heeft gekeken. Dit biedt belangrijke aankopingspunten en geeft op objectieve wijze weer wat de klant ziet.

Eye tracking heatmap

Een eye-tracking heatmap geeft in een overzichtelijke figuur aan waar de aandacht van het consument naartoe gaat en waar juist niet. Door data van meedere participanten te combineren, krijg je een gemiddelde visuele representatie van de aandacht van jouw consument.

Waarom eye tracking?

Waar onze ogen zich op richten heeft veelal onze aandacht. Daarom geeft het traceren (‘tracken’) van het focuspunt van de ogen ons belangrijke informatie over de aandacht. Met deze data kunnen we antwoord geven op vragen als: wat valt de consument het meeste op? Op welke plek krijgt mijn advertentie de meeste aandacht?

Diepte-interview

Het uitdiepen van de metingen

Wat levert het op?

Door het vragen van expliciete feedback van de participant kunnen wij ‘bewuste’ data van het interview vergelijken met ‘onbewuste’ data van de andere metingen. Tegenstrijdigheden hierin zijn interessant. Wat wij expliciet verbaliseren hoeft namelijk niet altijd ook te zijn wat wij echt vinden. Dit komt door de neiging om sociaal wenselijke antwoord te geven of moeite te hebben om praten over de eigen ervaren emoties. Door de bewuste en onbewuste data tegen elkaar af te zetten kunnen we in een diepte-interview inzichten opdoen die leiden naar verbetering.

Waarom een interview/vragenlijst?

Om erachter te komen wat iemand drijft blijft het interview een bewezen methode die niet is weg te denken uit een psychologische context. Met dergelijke data wordt de bewuste ervaring van de participant inzichtelijk en kan bepaald gedrag verklaard worden. Hiermee kan antwoord worden gegeven op vragen als: Waarom werd de consument op een bepaald moment gefrustreerd? Wat moet er volgens de consument veranderen zodat de frustratie afneemt?

Waarom Neurolyzers?

Vanwege onze methode waarbij we een triangulatie van instrumenten gebruiken, kunnen we de meest heldere feedback vergaren, waarmee jij beter jouw doelgroep begrijpt.

Het begint met een vraag